Sökning: "Svante Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Svante Karlsson.

 1. 1. Att äga rum : En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar

  Författare :Svante Karlsson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsägande Lokal Uveckling Värmländska Församlingar; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att äga rum : En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar

  Författare :Svante Karlsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Tor Selstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsägare; äganderätt; landsbygdsutveckling; lokal utveckling; Värmland; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Karlsson, S. 2007: Att äga rum. En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar. (Ruling Spaces. LÄS MER

 3. 3. Oil and the World Order. A study of American Foreign Oil Policy, 1940-1980

  Författare :Svante Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Oil; world order; US foreign oil policy; peak oil; conflict and oil;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Prescribing and identifying vibrational sources

  Författare :Svante Karlsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad betyder kundfokus? : En studie av närhet, kompetens och teknik

  Författare :Lars Ivarsson; Jan Ch Karlsson; Svante Leijon; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer focus; customer orientation; banking; health care; competence; personal relation; technology; price; customer service; service quality; service provider; service management; front line employee; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; customer focus;

  Sammanfattning : This is a dissertation about customer focus. Customer focus is a concept that can be understood in terms of giving the customer what the customer wants. LÄS MER