Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Canine inherited retinal degenerations: a model for visual impairment in humans

    Författare :Suvi Mäkeläinen; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Inherited retinal degenerations (IRDs) form a clinically and genetically heterogeneous group of diseases, leading to visual impairment or blindness in both humans and dogs. The prevalence of IRDs is estimated at 1 in 2,000 in humans. LÄS MER