Sökning: "Suveränitet-- Politisk filosofi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Suveränitet-- Politisk filosofi.

  1. 1. A genealogy of sovereignty

    Författare :Jens Bartelson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :Suveränitet-- Politisk filosofi; Statslära;

    Sammanfattning : .... LÄS MER