Sökning: "Susanne Magnusson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Magnusson.

  1. 1. Genetic factors in childhood cancer. Associations between tumors in childhood and adulthood, and prevalence of germline TP53 mutations

    Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Susanne Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childhood cancer; hereditary factors; breast cancer; survival; hereditary breast and ovarian cancer; hereditary non-polyposis colorectal cancer; familial malignant melanoma; BRCA1; BRCA2; mismatch repair; CDKN2A; familial risk; multiple childhood tumors; Li-Fraumeni syndrome; TP53; adrenocortical carcinoma; choroid plexus tumors; rhabdomyosarcoma;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar omkring 300 barn i cancer. Förbättrade behandlingsmetoder under de senaste decennierna har lett till att mer än tre av fyra barn idag faktiskt botas från sin sjukdom. LÄS MER