Sökning: "Susanne Lundåsen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Susanne Lundåsen.

 1. 1. En föreningsbaserad demokrati? : Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet

  Författare :Susanne Lundåsen; Åbo Akademi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; valdeltagande; civilsamhälle; modernisering; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ideella föreningar i Sveriges kommuner

  Författare :Susanne Lundåsen; Åbo Akademi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ideella föreningar; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En föreningsbaserad demokrati? : Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet

  Författare :Susanne Lundåsen; Dag Ancka; (Sibeliusmuseet) Åbo Åbo Akademi Institutionen för statskunskap; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; valdeltagande; civilsamhälle; modernisering; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har syftet att testa det sociala kapitalets betydelse för valdeltagandet. Utgångspunkten för studien är främst att testa huruvida storleken på föreningslivet har betydelse för valdeltagandet och huruvida inflytandet från föreningslivet varierar med den socioekonomiska utvecklingsnivån. LÄS MER

 4. 4. The Social and Political Impact of Natural Disasters : Investigating Attitudes and Media Coverage in the Wake of Disasters

  Författare :Frederike Albrecht; Charles Parker; Katrin Uba; Susanne Wallman-Lundåsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Natural disasters in Europe; social capital; social trust; sociology of disasters; politics of disasters; political trust; satisfaction with the government; government accountability; media coverage of disasters; media framing; claims-making; political claims; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Natural disasters are social and political phenomena. Social structures create vulnerability to natural hazards and governments are often seen as responsible for the effects of disasters. LÄS MER

 5. 5. Vinna eller försvinna? : De politiska nätverkens betydelse i kampen om en plats i riksdagen

  Författare :Sara Fransson; Per Strömblad; Mats Sjölin; Susanne Wallman-Lundåsen; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Flexible list systems; preferential votes; political networks; nomination processes; Sweden; Civic Voluntarism Model; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Focusing on national election campaigns in Sweden, this study examines how candidates’ political networks may influence who becomes member of Parliament in a flexible list system. Flexible list systems enable candidates placed on a non-eligible seat during the nomination process within the party organization, to still get elected via the voters’ optional preferential votes. LÄS MER