Sökning: "Susanne Lindskov"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanne Lindskov.

  1. 1. Nutritionsstatus och viktförändring vid Parkinsons sjukdom

    Detta är en avhandling från Malmö : Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lund universitet

    Författare :Susanne Lindskov; Klas Sjöberg; Albert Westergren; Peter Hagell; Elisabet Rothenberg; Ingemar Andersson; Lennart Christensson; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson; nutrition; viktförändring;

    Sammanfattning : .... LÄS MER