Sökning: "Susanna Scherman kakelugnar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanna Scherman kakelugnar.

  1. 1. Marieberg och 1700-talets kakelugnar

    Detta är en avhandling från Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet

    Författare :Susanna Scherman; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Konstvetenskap; Art History; Humaniora; Humanities; Rörstrand; Tiled stoves; Marieberg;

    Sammanfattning : The Marieberg porcelain factory, situated on the island of Kungsholmen in Stockholm, existed between 1758 and 1788. The aim of this study has been to investigate the manufacture of tiled stoves at Marieberg. LÄS MER