Sökning: "Susanna Fahlström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susanna Fahlström.

  1. 1. Form and philosophy in Sándor Weöres' poetry

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Susanna Fahlström; Uppsala universitet.; [1999]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Finno-Ugric languages - general; Sándor Weöres; Hungarianliterature; Hungarian poetry; Hungarian language; Rhetorics; Stylistics; Text analysis; Text stylistics; Poetical form; Poeticalstructure; Philosophy in poetry; Religion in poetry; Finsk-ugriska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; Finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

    Sammanfattning : This dissertation, by presenting comprehensive analyses of six poems by the Hungarian poet Sándor Weöres, investigates the poetical forms and the poetical philosophies in these texts. The poems represent specific philosophic spheres of Weöres' poetry. LÄS MER