Sökning: "Surrogate"

Visar resultat 1 - 5 av 171 avhandlingar innehållade ordet Surrogate.

 1. 1. The Substituted Judgment Standard. Studies on the Ethics of Surrogate Decision Making

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Linus Broström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Systematic philosophy; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; hypothetical consent; autonomy; incompetence; surrogate accuracy; surrogate decision making; substituted judgment; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Beslutsinkompetenta patienter behöver en ställföreträdande beslutsfattare som kan fatta vårdbeslut för deras räkning. En av de etiska frågor som aktualiseras i detta sammanhang är vilka riktlinjer som bör gälla för sådant beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. Challenges of transnational parenthood Exploring different perspectives of surrogacy in Sweden and India

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Arvidsson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Transnational surrogacy; Surrogacy; Assisted reproduction; Commissioning parents; Legal parenthood; Social workers; Exploitation; Surrogate; Motherhood; Kinship; Social constructionism; Reproductive Justice; Sweden; India; Assam; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Transnational surrogacy challenges traditional norms of parenthood, especially motherhood; additionally, it is viewed as the exploitation of poor women. The overall aim of this thesis was to shed light on the consequences of an unregulated situation on surrogacy in the Swedish and Indian contexts, and to give different perspectives on surrogacy and the surrogate. LÄS MER

 3. 3. Evolving geriatric anthropometrics- an interplay with lifestyle changes, birth cohort effects, and survival implications. : Results from the general population study, “Good Aging in Skåne,” Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Nivetha Natarajan Gavriilidou; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anthropometrics; BMI misclassification; measurement; error correction; prediction equation; surrogate; survival; lifestyle; birth cohort; Swedish elderly; assessment;

  Sammanfattning : There is a rising proportion of aging population worldwide. The high vulnerability of older adults to morbidity and mortality introduces an enormous health and economic burden to themselves and the society. The established leading cause of death among older adults is due to chronic and vascular diseases. LÄS MER

 4. 4. Input Calibration, Code Validation and Surrogate Model Development for Analysis of Two-phase Circulation Instability and Core Relocation Phenomena

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Viet-Anh Phung; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Reactor system code; input calibration; code validation; surrogate model; two-phase circulation flow instability; in-vessel core relocation; genetic algorithm; artificial neural network; Reaktorsystemkod; indata kalibrering; kodvalidering; surrogatmodell; två-fas cirkulationsflöde; instabilitet; härdrelokering i reaktortanken; genetisk algoritm; artificiella neurala nätverk; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Code validation and uncertainty quantification are important tasks in nuclear reactor safety analysis. Code users have to deal with large number of uncertain parameters, complex multi-physics, multi-dimensional and multi-scale phenomena. LÄS MER

 5. 5. Defining and applying surrogate safety measures and behavioural indicators through site-based observations

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Tim de Ceunynck; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09-29]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Surrogate safety measures; behavioural indicators; traffic safety; site-based observations; traffic conflicts; traffic conflict techniques; road user interactions;

  Sammanfattning : This dissertation looks into surrogate safety measures and behavioural indicators that are collected through site-based observations. Surrogate safety measures are defined as measurements that are used to describe the relationship between two road users in a traffic event for the purpose of quantifying the crash probability and/or the potential crash severity in a meaningful way. LÄS MER