Sökning: "Sunnnerbo"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Sunnnerbo.

  1. 1. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862

    Författare :Owe Samuelsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; colporteurs; diocesan chapter; rural deans; diocese of Lund; diocese of Växjö; infant baptism refusal; sacramental crime; local courts; province of Kristianstad; History of the Christian church; Baptists; Sunnnerbo.; religious regulations; Kristna kyrkans historia;

    Sammanfattning : During the 1850's, Baptism appeared as the first real free church movement in Sweden. It distanced itself completely from normal church life and therefore came into conflict with society's religious rules. Ecclesiastical and temporal authorities regarded Baptism as erroneous and social disruptive. LÄS MER