Sökning: "Subject positioning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Subject positioning.

 1. 1. Om miljöproblemen hänger på mig Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Emmy Dahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 2. 2. Disciplining Freedom Treatment Dilemmas and Subjectivity at a Detention Home for Young Men

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Gradin Franzén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discipline; self-government; subjectivity; subject positioning; forced treatment; youth; normality; morality; humor; ideological dilemmas; resistance; Disciplin; självstyrning; subjektivitet; subjektspositionering; tvångsvård; ungdom; normalitet; moral; humor; ideologiska dilemman; motstånd;

  Sammanfattning : This ethnographic study explores treatment practices and staff-resident interaction at a detention home for young men, drawing on video recorded conversations and interviews. It investigates ideological dilemmas inherent in the institutional setting and how these produce complex subject positions to uptake, negotiate or refuse. LÄS MER

 3. 3. Elevskap och elevskapande Om formandet av skolans elever

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University, Department of Swedish and Social Sciences

  Författare :Lottie Lofors-Nyblom; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; Junior level; pupils; governmentality; curriculum; subjectivity; positioning;

  Sammanfattning : This thesis examines two aspects of the shaping of school pupils and has its theoretical base in Foucault's concepts of governmentality and conduct of conduct. The initial study deals with the construction of the ideal pupil in two curricula texts from 1969 and 1994. LÄS MER

 4. 4. Ordningsmakter inom ordningsmakten Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Malin Wieslander; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; diversity; police; policing; discourse; dilemma; resistance; categorization; culture; ethnicity; religion; jargon; humour; prejudice; profiling; discursive psychology; interpretative repertoire; positioning; discursive devices; ideological dilemma; mångfald; polisen; diskurs; dilemma; motstånd; kategorisering; kultur; etnicitet; religion; humor; fördomar; profilering; diskursiv psykologi; tolkningsrepertoar; positionering; språkliga resurser; ideologiska dilemman;

  Sammanfattning : BaksidestextOrdningsmakter inom ordningsmakten visar hur mångfald, med fokus på kultur, religion och etnicitet, ges skilda betydelser i blivande polisers samtal och att det pågår en kamp om hur samhällets mångfald ska förstås i relation till polisens sammansättning och arbete.Kampen mellan diskurser är vare sig en ny kamp eller exklusiv för polisen. LÄS MER

 5. 5. Föräldraskapande och barnets hälsa : Föreställningar och berättande om barn med eksem

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Petra Roll Bennet; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parents; child health; narrative; positioning; risk; normality; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In contemporary ‘risk-society’, people are continuously confronted with issues of risk in health information and discourses about life-styles that will promote good health, and, it is argued, are ‘forced’ to be aware of risks in their everyday lives. This is particularly evident for parents of young children who are struck by illness. LÄS MER