Sökning: "Student nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Student nurse.

 1. 1. Student nurses in clinical practice : Studies on independence, assessment and performance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Löfmark; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; clinical practice; learning factors; student nurse; assessment; performance; knowledge; independence; supervisor; patients needs; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this research project was to describe student nurses' learning during clinicalpractice. One group of students (n= 60) was randomly selected from two colleges and followedduring their three-year nursing education. LÄS MER

 2. 2. Lärande av praktiska färdigheter inom sjuksköterskeprofessionen studier av lärande i olika arenor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Mona Ewertsson; Örebro universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical skill laboratories; learning; new registered nurses; nurse education; nurse student; practical skills; simulation; socialization;

  Sammanfattning : A central part of the nursing profession is the performance of practical skills. In order to provide adequate care, maintain patient-safety, and feel comfortable in the profession, registered nurses (RNs) need to be equipped with requisite skills. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karin Linder; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Student nurse; learning; nursing care; perspective; change; Sociologi; Sociology; conception;

  Sammanfattning : This study is built around the following research question: "How do student nurses conceptions regarding their future profession change during their training in the three year nursing programme?" The study is longitudinal in character and consists of qualitative interviews conducted with eighteen students belonging to the same nursing class. The students were interviewed on four occasions during the nursing programme. LÄS MER

 4. 4. Designing for the unknown Didactical design for process-based assessment in technology-rich learning environments

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Peter Bergström; Brian Hudson; Gun-Marie Frånberg; Fredrik Paulsson; Anthony Rosie; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Process-based assessment; didactical design; technology; power; control; teacher; student; relationship; content; higher education; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis is based on a study of the development of education through theinnovative use of process-based assessment in technology-rich learningenvironments in teacher and nurse education. The study of process-basedassessment addresses the aim of creating a better understanding of the shiftin emphasis from teaching to learning with regard to theory and practice. LÄS MER

 5. 5. Att utbilda sig till sjuksköterska : Ett genusperspektiv på lärares och studenters beskrivningar av utbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Ingrid Jorfeldt; Robert Höghielm; Birgit Negussie; Anita Nyberg; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers at nursing university colleges; nurse students; women and men; gender; education pedagogy; nursing care education; nurse education; theory and practice; work distribution according to sex gender.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This study examines the subject of nursing in nursing education and how it is understoodby both male and female teachers and students respectively. Through the Care 77 reform nurse education was transformed from vocational training to university education. As a consequence the concept of nursing has been further theorised and developed. LÄS MER