Sökning: "Street canyon"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Street canyon.

 1. 1. Numerical study on flow and pollutant dispersion inside street canyons

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yang Yunkai; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Flow; Pollutant dispersion; CFD; Street canyon; Reliability; SRA - Energy; SRA - Energi;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the characteristics of flow pattern and vehicle-emitted pollutant dispersion in roughness surface layer. In an urban environment, wind flow and transported-pollutant source interfere strongly with buildings and other roughness elements on the surface ground, which results in complex characteristics of flow pattern and pollutant dispersion in 3D circumstances. LÄS MER

 2. 2. Dispersion and Transformation of Traffic Exhaust Particles in the Urban Atmosphere

  Detta är en avhandling från Nuclear Physics (Faculty of Technology)

  Författare :Matthias Ketzel; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; condensation; deposition; dilution; particle size distribution; plume model; street canyon; traffic pollution; urban environment; turbulence; aerosol dynamics modelling; coagulation; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2004:Ketzel;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för denna avhandling är luftkvalitet i stadsmiljöer. Efter det att utsläppen till luft från industrier och produktion av värme och kraft har minskat betydligt över de senaste årtiondena framstår trafiken alltmer som en dominerande källa till luftföroreningar i städer, och utgör ett hot mot människors hälsa. LÄS MER

 3. 3. Sound propagation to two-dimensional shielded urban areas: a numerical and scale model study of façade treatments

  Detta är en avhandling från Nuclear Physics (Faculty of Technology)

  Författare :Maarten Hornikx; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; urban street canyon; scale model study; urban noise abatement schemes; road traffic noise; parabolic equation; equivalent sources model; 2.5-D geometry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER