Sökning: "Streamline-Diffusion method"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Streamline-Diffusion method.

 1. 1. Convergence analysis of some numerical methods for neutron transport and Vlasov equations

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Mohammad Asadzadeh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1986]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Convergence analysis; Neutron transport equation; Vlasov-Poisson equation; Finite element methods; Quadrature rule; Streamline-Diffusion method; Discontinuous Galerkin method;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On A Posteriori Error Estimation in the Maximum Norm

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Mats Boman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In this thesis we consider residual-based a posteriori error estimates in the maximum norm for the finite element solution of some partial differential equations. The thesis consists of three papers. The first paper concerns a pointwise a posteriori error estimate for the time dependent obstacle problem. LÄS MER