Sökning: "Stratigraphy"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet Stratigraphy.

 1. 1. Diagenesis and Sequence Stratigraphy Predictive Models for Reservoir Quality Evolution of Fluvial and Glaciogenic and Non-glaciogenic, Paralic Deposits

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohamed Kalefa; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; Siliciclastic diagenesis; Sequence stratigraphy; Glacial and non-glacial; Fluvial; Paralic and shallow marine; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap;

  Sammanfattning : Development of a predictive model for the distribution of diagenetic alterations and related evolution of reservoir quality of sandstones was achieved by integrating the knowledge of diagenesis to sequence stratigraphy. This approach allows a better elucidation of the distribution of eogenetic alterations within sequence stratigraphy, because changes in the relative sea level induce changes to: (i) pore water chemistry, (ii) residence time of sediments under certain near-surface geochemical conditions, (iii) variations in the detrital composition, and (iv) amounts and type of organic matter. LÄS MER

 2. 2. On the early Ordovician of Sweden : stratigraphy and fauna

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torsten E. Tjernvik; Uppsala universitet.; [1956]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Quaternary paleoceanography of the Arctic Ocean A study of sediment stratigraphy and physical properties

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University

  Författare :Emma Sellén; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arctic Ocean; sedimentology; Quaternary; stratigraphy; physical properties; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Quaternary geology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Kvartärgeologi; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Sedimentology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Sedimentologi; Marine Geoscience; marin geovetenskap;

  Sammanfattning : A Quaternary perspective on the paleoceanographic evolution of the central Arctic Ocean has been obtained in this PhD thesis by studying sediment cores from all of the Arctic’s major submarine ridges and plateaus. The included cores were mainly recovered during the Healy-Oden Trans-Arctic expedition in 2005 and the Lomonosov Ridge off Greenland expedition in 2007. LÄS MER

 4. 4. Late Ordovician-Early Silurian facies development and stratigraphy of Jämtland, central Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Peter Dahlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biostratigraphy; Sedimentology; Stratigrafi; Stratigraphy; Paleontologi; Palaeontology; Jämtland; provenance; brachiopods; conodonts; Hirnantian; Silurian; Ordovician; glaciation; eustasy; Sedimentologi; sedimentology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling behandlar de 450-440 miljoner år gamla marina sediment som idag påträffas i form av deformerade och uppveckade sedimentära bergarter vid randen av den svenska fjällkedjan i Jämtland. Målet med studien har varit att kartlägga och tolka hur, och i vilken utsträckning, lokala och globala händelser påverkat de depositionsmiljöer som sedimenten avlagrats i. LÄS MER

 5. 5. Early land plant spores from the Paleozoic of Sweden – taxonomy, stratigraphy and paleoenvironments

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Kristina Mehlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spores; early land plants; taxonomy; stratigraphy; biostratigraphy; Silurian;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie omfattar tidsperioderna ordovicium, silur och äldsta devon. Silurperioden sträcker sig från 444 till 416 miljoner år sedan och karakteriseras av globala miljö- och klimatförändringar. Vid denna tid hade djur och växter börjat kolonisera land, land som tidigare varit ödsligt och kargt. LÄS MER