Sökning: "Stratigrafi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Stratigrafi.

 1. 1. Ragundasjöns stratigrafi och geokronologi

  Författare :Carl C:zon Caldenius; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Late Ordovician-Early Silurian facies development and stratigraphy of Jämtland, central Sweden

  Författare :Peter Dahlqvist; Berggrundsgeologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biostratigraphy; Sedimentology; Stratigrafi; Stratigraphy; Paleontologi; Palaeontology; Jämtland; provenance; brachiopods; conodonts; Hirnantian; Silurian; Ordovician; glaciation; eustasy; Sedimentologi; sedimentology;

  Sammanfattning : This thesis is based on studies of Lower Palaeozoic sedimentary successions within the central Scandinavian Caledonides. These deposits have been transported by considerable nappe displacement (several kilometres), and are today relatively isolated from the nearest coeval outcrops (Dalarna 250 km, Oslo Region 350 km). LÄS MER

 3. 3. Post-Glacial History of Sea-Level and Environmental Change in the Southern Baltic Sea

  Författare :Marloes Kortekaas; Kvartärgeologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kartografi; klimatologi; Geofysik; fysisk oceanografi; physical oceanography; meteorology; Sedimentologi; Stratigrafi; Stratigraphy; Baltic Sea; geokemi; Petrologi; mineralogi; geochemistry; mineralogy; Petrology; greigite; mineral magnetics; sea-level changes; Holocene; Littorina transgression; geomorphology; pedology; cartography; climatology; meteorologi; Geophysics; Sedimentology; Optically Stimulated Luminescence OSL ; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; Physical geography;

  Sammanfattning : A new palaeoenvironmental record of the post-glacial history of the southern Baltic Sea (~14 ka to present) is presented. During this period, large water level and salinity changes occurred in the Baltic Basin due to opening and closing of connections to the North Atlantic. LÄS MER

 4. 4. Subakvatisk åsbildning med exempel från sydöstra Dalarna

  Författare :Georg Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth Science with specialization in Physical Geography; Geovetenskap med inriktning mot naturgeografi;

  Sammanfattning : InledningSedan andra världskrigets slut men framför allt sedan mitten av 50-talet har det skett en markant ökning av grusförbrukningen, varför ett stort antal grustäkter nyöppnats och andra utvidgats under denna tid (Olsson 1960, 1962, 1964). Huvuddelen av den ökade grusbrytningen har skett i de tätast befolkade delarna av landet i åsar under HK. LÄS MER

 5. 5. Cretaceous palynofloras from southern Scandinavia

  Författare :Vivi Vajda; Berggrundsgeologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Paleobotanik; phylogeny; Palaeobotany; Cingutriletes scanicus sp. nov; Palynology; palynofacies; paleovegetation; transgression; Early Cretaceous; Cenomanian; Turonian; Bornholm; Denmark; Sweden; Scania; fylogeni; palynologi; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Sammanfattning : A palynological investigation of Cretaceous sequences from Höllviken 2, Svedala 1 and Norrevång 1 wells of Scania, Southern Sweden, and from the Arnager Greensand-Arnager Limestone transition on the island of Bornholm, Denmark, was conducted. Well preserved palynofloras were found in strata consisting of shaly mudstones, glauconitic sandstones (greensand) and limestone. LÄS MER