Sökning: "Strategisk hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Strategisk hållbar utveckling.

 1. 1. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Författare :Mats Johan Lundström; Göran Cars; Ulf Ranhagen; Kristina Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; Physical planning; Fysisk planläggning; Comprehensive planning; Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 2. 2. Learning as a Key Leverage Point for Sustainability Transformations

  Författare :Jayne Bryant; Göran Broman; Merlina Missimer; Edith Callaghan; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Leverage Points; Education for Sustainable Development; Sustainability Transformations; Organisational Change; Transformational Learning; Strategic Sustainable Development; Leadership for Sustainability; Strategic Sustainable Development; Strategisk hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The global challenges of our time are unprecedented and urgent action is needed. Transformational learning and leadership development are key leverage points for supporting society’s transition towards sustainability. LÄS MER

 3. 3. The social dimension of sustainable product development

  Författare :Patricia Lagun Mesquita; Göran Broman; Sophie Hallstedt; Martin Svensson; Fabrizio Ceschin; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sustainability; corporate sustainability; sustainable product development; strategic sustainable development; Strategic Sustainable Development; Strategisk hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Product development can play a key role in society’s transition toward sustainability. However, methodological support for this is immature, particularly regarding the social dimension, and as it remains largely unclear among companies what social sustainability means, it is hard for them to assess how they and their products contribute to a socially sustainable society or not. LÄS MER

 4. 4. Strategic Sustainability Risk Management in Product Development Companies

  Författare :Jesko Schulte; Sophie Hallstedt; Sören Knuts; Raine Isaksson; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sustainable product development; sustainable design; risk management; corporate sustainability; product innovation; sustainability transition; Strategic Sustainable Development; Strategisk hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Society’s transition towards a sustainable state entails rapid and disruptive change in all sectors. This change is the source of profound uncertainty. LÄS MER

 5. 5. Towards sustainable product development through a lens of requirements

  Författare :Matilda Watz; Sophie Hallstedt; Alessandro Bertoni; Johanna Wallin Nylander; Niki Bey; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Strategic sustainable development; sustainable product development; sustainable design; product design; sustainability criteria; requirements development; requirements; system analysis; group model building; Strategic Sustainable Development; Strategisk hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Product development companies’ attention and desire to contribute to sustainable development is growing fast but requires new capabilities. The socioecological systems constitute a complex landscape of operating conditions from which product development identify needs for new products. LÄS MER