Sökning: "Strategisk IT-management Magoulas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Strategisk IT-management Magoulas.

  1. 1. Strategisk IT-management

    Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

    Författare :Thanos Magoulas; Kalevi Pessi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER