Sökning: "Strategies for sustainable development"

Visar resultat 1 - 5 av 226 avhandlingar innehållade orden Strategies for sustainable development.

 1. 1. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Business Model Design for Strategic Sustainable Development

  Författare :César Levy França; Göran Broman; Karl-Henrik Robèrt; Louise Trygg; Cecilia Mark-Herbert; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Model Innovation and Design; Strategic Sustainable Development; Sustainability; Sustainable Development; Sustainable Product-Service Systems; Value Network.;

  Sammanfattning : Humanity confronts an existential threat without historic precedent. Environmental pressures have reached such intensity and pace of change that the earth system may be irreversibly tipped into a new and unpredictable state. The emerging global reality is, in turn, redefining overall conditions for business success. LÄS MER

 3. 3. Strategies for sustainable product development : managing the challenge

  Författare :Johan Bäckmar; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling : en studie av miljöfrågan i tillväxtsamhället

  Författare :Björn Forsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sustainable development; economic growth; Local Agenda 21; economism; ecological modernisation; social ecology; dialectic; ecological compromises;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse sustainable development as a political challenge at the local level of governance. It explores how local organisation for sustainable development (LA21, a short form of local Agenda 21) is influenced by economic conditions in contemporary society, as well as the specific conditions in the local context. LÄS MER

 5. 5. Designing a certification system for sustainable urban areas : Key considerations and their implications for the development of Citylab Post-Construction

  Författare :Jonas Lind; Tove Malmqvist; Josefin Wangel; Örjan Wikfors; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Citylab; sustainable urban planning; certification systems; Citylab; hållbar stadsutveckling; stadsplanering; certifieringssystem; Strategier för hållbar utveckling; Strategies for sustainable development; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In future development dealingwith ongoing global urbanisation and sustainability challenges,urban development is often seen asa key component. To support urban development, various certification systems that define 'sustainable'buildingsor urban areashave been developed world-wide. LÄS MER