Sökning: "Strålbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade ordet Strålbehandling.

 1. 1. Investigations on the application of a microtron accelerator for radiation therapy

  Författare :Anders Brahme; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Strålbehandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Development of dose calculation methods for brachytherapy treatment planning

  Författare :Åsa K. Carlsson Tedgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Brachytherapy; Radiotherapy; Strålbehandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Photon and electron transport calculations for development of intensity modulated radiation therapy

  Författare :Younes Mejaddem; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Radiotherapy; computer-assisted; Electron transport; Strålbehandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Cell survival at low and high ionisation densities investigated with a new model

  Författare :Linda M. Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Strålbehandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Automated radiation therapy treatment planning by increased accuracy of optimization tools

  Författare :Lovisa Engberg; Anders Forsgren; Marina A. Epelman; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optimization; intensity-modulated radiation therapy; radiation therapy treatment planning; automated radiation therapy treatment planning; interior-point methods; Optimering; intensitetsmodulerad strålbehandling; dosplanering; automatiserad dosplanering; inrepunktsmetoder; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : Every radiation therapy treatment is preceded by a treatment planning phase. In this phase, a treatment plan that specifies exactly how to irradiate the patient is designed by the treatment planner. LÄS MER