Sökning: "Stockholms universitet svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 315 avhandlingar innehållade orden Stockholms universitet svenska.

 1. 1. Svenska svårt : några invandrares svenska talspråk : [ordförrådet]

  Författare :Ulla-Britt Kotsinas; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tvåspråkighet; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Äldre svenska spannmålsmått : en metrologisk studie

  Författare :Nils Sahlgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svenska företag åter i Österled : hur svenska företag positionerade sig i Öst och minskade sin exponering för risk och osäkerhet

  Författare :Nils Bagelius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska företag i utlandet; Ryssland; Ukraina; Baltikum;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pseudosamordningar i svenska : särskilt sådana med verben sitta, ligga och stå

  Författare :Ulrika Kvist Darnell; Östen Dahl; Åke Viberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pseudosamordning; samordning; underordning; verb; svenska; semantik; Linguistics; Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of pseudo-coordination in Swedish, a common phenomenon in Swedish and other Scandinavian languages, formally a regular verb (phrase) coordination [V1 CONJ V2] but with some special characteristics: the verb in V1 is a) taken from a restricted set of verbs; b) semantically weak; and c) typically contributes aspectual or modal properties to the construction as a whole. An example is Anton sitter och läser, lit. LÄS MER

 5. 5. Från tjeckiska till svenska : Översättningsregler för litterärt talspråk

  Författare :Mats Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; översättning; talspråk; svenska; tjeckiska; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to determine the most efficient strategies to reproduce spoken language in direct speech in Swedish literary prose texts. The main problem is how a Czech literary text, Bohumil Hrabal’s short story Taneinf hodiny pro starSl a pokroôilé (Dancing Lessons for Older and Advanced Pupils), strongly coloured by the spoken language, is to be translated into Swedish. LÄS MER