Sökning: "Stockholm Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 980 avhandlingar innehållade orden Stockholm Swedish.

 1. 1. Köpmannen i Stockholm : Grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet

  Författare :Karin Ågren; Susanna Hedenborg; Ylva Hasselberg; Gudrun Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Economic history; merchant; eighteenth century; network; Stockholm; Skeppsbro nobility; economic and social strategies; credit network; wholesalers; immigrant tradesmen; marriage strategies; conspicuous consumption; social mobility; bankruptcy; immigrant congregation; inventories; Gamla stan; trade capitalism; trading house; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to describe and explain why wholesalers in Stockholm during the eighteenth century acted as they did. This analysis is built on the idea that peoples’ possibilities to act depends on the context in which they live and the person’s network. LÄS MER

 2. 2. Swedish Fashion 1930–1960 : Rethinking the Swedish Textile and Clothing Industry

  Författare :Ulrika Kyaga; Klas Nyberg; Caroline Evans; Marie Riegels Melchior; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; fashion production; fashion history; Swedish fashion; textile and clothing industry; clothing production; symbolic production; national fashion; field of fashion; Swedish fashion identity; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the development of Swedish fashion between 1930 and 1960 by examining the textile and clothing industry from the wider perspective of fashion production. It was during this period that Sweden was transformed into a leading industrial nation, which laid the foundation for increased prosperity in the post-war period. LÄS MER

 3. 3. The Intonational Phonology of Stockholm Swedish

  Författare :Sara Myrberg; Tomas Riad; Cecilia Falk; Elisabeth Selkirk; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Stockholm Swedish; intonation; phonology; boundary tones; focal accent; prosodic hierarchy; syntax–prosody interface; recursion; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis develops the phonological model for the Stockholm Swedish intonation system. Though previous research provides a general model of this system, many phonological aspects of it have remained understudied. LÄS MER

 4. 4. Swedish Dimensional Adjectives

  Författare :Anna Vogel; Staffan Hellberg; Lena Ekberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dimensional adjectives; semantics; cognitive linguistics; Swedish; spatial; antonymy; prototype theory; polysemy; corpus-based; elicitation test; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to give a thorough and detailed account and analysis of the semantics of twelve Swedish dimensional adjectives: hög ’high/tall’, låg ’low’, bred ’broad/wide’, smal ’narrow’ vid ’broad’, trång ’narrow’, tjock ’thick’, tunn ’thin’, djup ’deep’, grund ’narrow’, lång ’long’ and kort ’short’. Focus has been placed on their spatial, non-metaphorical sense. LÄS MER

 5. 5. Moulin Rouge på svenska : Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Peter Aronsson; Marie C. Nelson; Pelle Snickars; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER