Sökning: "Stochastic volatility"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Stochastic volatility.

 1. 1. Essays on stochastic volatility

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Marcus Nossman; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; volatility; Contagion; jumps; risk premium; MCMC;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem stycken artiklar som analyserar och estimerar finansiella prisprocesser. Alla artiklarna handlar också om stokastiska volatilitetsprocesser som estimeras med Bayesiansk statistik och Markov Chain Monte Carlo (MCMC) metoder. LÄS MER

 2. 2. Portfolio Optimization and Statistics in Stochastic Volatility Markets

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Carl Lindberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Stochastic control; portfolio optimization; verification theorem; Feynman-Kac formula; stochastic volatility; non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process; estimation; number of trades;

  Sammanfattning : Large financial portfolios often contain hundreds of stocks. The aim of this thesis is to find explicit optimal trading strategies that can be applied to portfolios of that size for different n-stock extensions of the model by Barndorff-Nielsen and Shephard [3]. LÄS MER

 3. 3. Financial Volatility and Time-Varying Risk Premia

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Peter Hördahl; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Monte Carlo methods; Term structure of interest rates; Asymmetric variance; Time-varying risk premia; Volatility forecasting; CAPM; Conditional asset pricing models; Stochastic volatility; Volatility modeling; GARCH; Bond option pricing; Financial science; Finansiering;

  Sammanfattning : This thesis consists of four empirical essays, all dealing with return volatility of financial assets and/or time-varying risk premia. In the first essay, Changing Risk Premia: Evidence from a Small Open Economy, the relation between risk and return is investigated for Swedish stocks. LÄS MER

 4. 4. Essays on financial time series models : Stochastic volatility and long memory

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonas Andersson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; statistik; Statistics;

  Sammanfattning : This work consists of five articles about the statistical aspects of financial time series models. The first three papers investigate and develop the inverse normal Gaussian stochastic volatility (NIGSV) model, initially suggested by Barndorff- Nielsen (1997). LÄS MER

 5. 5. Asset Pricing Models with Stochastic Volatility

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jean-Paul Murara; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics Applied Mathematics; matematik tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Asset pricing modeling is a wide range area of research in Financial Engineering. In this thesis, which consists of an introduction, three papers and appendices; we deal with asset pricing models with stochastic volatility. Here stochastic volatility modeling includes diffusion models and regime-switching models. LÄS MER