Sökning: "Stilprov"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Stilprov.

  1. 1. Type studies : the Norstedt collection of matrices in the typefoundry of the Royal printing office : a history and catalogue

    Författare :Christian Axel-Nilsson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Boktrycktyper; Stilprov; Typsnitt-- historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER