Sökning: "Sten Magnus Petri"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sten Magnus Petri.

 1. 1. Narrativa grundmönster och mytisk initiationssymbolik - en strukturanalytisk undersökning av Strindbergs Lycko-Pers resa

  Författare :Sten Magnus Petri; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Blås upp vind och gunga bölja...” : August Strindbergs sagospel Lycko-Pers resa, Himmelrikets nycklar, Abu Casems tofflor samt Svanevit. Sago- och sägenmotiv, narrativa grundmönster och mytisk initiationssymbolik

  Författare :Sten Magnus Petri; Bengt Landgren; Katarina Ek Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; August Strindberg; fairy-tale plays; folklore; folk tale; structural analysis; initiatory archetypes; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with four of Strindberg’s fairy-tale plays produced over a period of three decades, plays to which he himself gave the subtitle “sagospel”, fairy-tale plays. The first of them, Lucky Peter’s Journey, written in 1882, takes a central place in the investigation. LÄS MER