Sökning: "Sten Johan Stenberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Sten Johan Stenberg.

 1. 1. Bidrag till en jemnförelse emellan de nordiska Edda-sångerna om Sigurd-Fafnersbane och den tyska dikten: Der Nibelunge Not. Akademisk afhandling, hvilken med vidtberömda facultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Sten Johan Stenberg Phil. mag. och Johan Olof Cron af Vermlands nation på Gustavianska lärosalen den 10 dec. 1845. p. v. t. e., Sednare delen

  Författare :Sten Johan Stenberg; Johan Olof Cron; Pehr Gustaf Victor Pallin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ossian och hans sånger. Academisk afhandling, hvars första del under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifven af Sten Johan Stenberg af Vermlands nation kommer att offentligen försvaras ... d. 4 junii 1842

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Sten Johan Stenberg; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Doctrinae Aristotelicae de imputatione actionum expositio. quam ... p. p. Mag. Fredric. Georg. Afzelius ... et Steno Joh. Stenberg Vermelandus ... die XIV April. MDCCCXLI ... P. V

  Författare :Fredrik Georg Afzelius; Sten Johan Stenberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Salices Lapponiæ quarum descriptiones ... p.p. Nicolaus Johannes Anderson phil. mag. stip. Hellvik et Sten Stenberg Suderm.-Nericius ... die VI Decemb. MDCCCXLV ... Pars III

  Författare :Nils Johan Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER