Sökning: "Sten Broman"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Sten Broman.

 1. 1. Fossilized microorganisms in volcanic rocks from sub-seafloor environments

  Författare :Magnus Ivarsson; Nils Holm; Sten Lindblom; Curt Broman; Harald Furnes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microfossils; hydrothermal systems; deep biosphere; Other earth sciences; Övrig geovetenskap; Mineralogy; Petrology and Geochemistry; mineralogi; petrologi och geokemi;

  Sammanfattning : Fossilized microorganisms are focused in this thesis. Such organisms have been observed in drilled basalt samples from the Emperor Seamounts in the Pacific Ocean collected during ODP (Ocean Drilling Program) Leg 197. LÄS MER

 2. 2. En symfonisk särling : En studie i Allan Petterssons symfonikomponerande

  Författare :Per-Henning Olsson; Sten Dahlstedt; Signe Rotter-Broman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Allan Pettersson; Sweden; symphonies; 20-th century music; music analysis; music history; aesthetics of music; tonality; contrasts; René Leibowitz; twelve-note composition; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the symphonies of the Swedish composer Allan Pettersson (1911–80). The aim of the thesis is to promote understanding of Pettersson’s music and compositional processes, through analyses of a selection of his symphonies. The thesis will also increase understanding of Pettersson’s view of music. LÄS MER

 3. 3. Kakofont storhetsvansinne eller uttryck för det djupaste liv? : Om ny musik och musikåskådning i svenskt 1920-tal, med särskild tonvikt på Hilding Rosenberg

  Författare :Per Olov Broman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; 20th century music history; new music; modernism; aesthetics of music; sociology of music; history of ideas; music analysis; jazz reception; institution of art; Hilding Rosenberg; Sten Broman; Gunnar Jeanson; Moses Pergament; Julius Rabe; Sweden; Musikvetenskap; Music; Musikvetenskap; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a critical study of views and concepts in the musical aesthetics of new music in the Swedish 1920s. The study focuses on Hilding Rosenberg while also paying attention to Sten Broman, Gunnar Jeanson, Moses Pergament and Julius Rabe. LÄS MER