Sökning: "Stellan Arvidsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stellan Arvidsson.

  1. 1. Utrymme för utveckling? : om makt och kunskap när människor organiserar utveckling

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Stellan Arvidsson; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationssociologi; Organisationsutveckling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER