Sökning: "Stella Sjögren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stella Sjögren.

  1. 1. Att säga tulipanaros ... svensklärares arbete och lärarutbildningens relevans för arbetet som svensklärare sett ur ett professionsperspektiv

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

    Författare :Stella Sjögren; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school subject; secondary school; professionalism; integrated studies; steering documents; cue-seeking; reading and writing disabilities; subject concept; autonomy; status;

    Sammanfattning : This study is concerned with Swedish as a school subject, with teachers in Swedish and with the relevance of teacher training, all of which I discuss in the perspective of professionalism. When it comes to content, the Swedish subject is characterized by disruption. LÄS MER