Sökning: "Stefan Tengblad"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Stefan Tengblad.

 1. 1. Chefsförsörjning- Mötet mellan motstridiga ideal

  Författare :Stefan Tengblad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden : Relationen mellan arbete och organisering

  Författare :Hanna Antonsson; Elisabeth Sundin; Malin Tillmar; Stefan Tengblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Managers’ work; organising; eldercare; municipalities; public sector; Chefers arbete; organisering; äldreomsorg; kommuner; offentlig sektor;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs och analyseras chefers arbete genom att kombinera individuella perspektiv med organisatoriska och samhälleliga perspektiv vilket ger både teoretiska och praktiska implikationerReferensramen är uppbyggd av teorier kring chefers arbete och nyinstitutionell teori av Skandinaviskt slag.Flera metoder kombineras för att fånga komplexiteten i chefers arbete; skuggningar, intervjuer, observationer och dokumentstudier. LÄS MER

 3. 3. Waves of fashion : The consuming production of management control

  Författare :Andreas Backlund Björke; Ulf Johanson; Stefan Tengblad; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; SMEs; fashion; happiness; rhetoric; aesthetics; theorization; innovation; Business studies; Företagsekonomi; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : The responsiveness of organizational leaders regarding suggestions related to various managerial techniques has led to the coinage of the ‘management fashion’ idiom. It has been convincingly argued that phenomena like management control systems are prone to trends, and that such trends permeate into the daily life of managers through the use of persuasive rhetoric. LÄS MER

 4. 4. What’s the Problem? Reformulating the Problem for Balanced-Strategy Creation

  Författare :Sveinung Jørgensen; Per Skålén; Håvard Teigen; Stefan Tengblad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problem formulation; balanced-strategy creation; the means-end fallacy; decision-making; corporate social responsibility; creativity; Problemformulering; balanserad strategiutveckling; medel-mål felslutet; beslutsteori; företagets sociala ansvarstagande; kreativitet; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : By asking “What’s the problem?” this thesis addresses the crucial relationship between how strategic decision-makers formulate organizational problems and how the relevant actors attempt to solve these problems. This thesis holds that the creation of strategy can be conceived of as a decision-making process in which the strategists find, formulate and attempt to solve problems by choosing a set of means to reduce the perceived gap between the current state and the desired state of the organization. LÄS MER

 5. 5. Medarbetare i dialog : en studie om viljan att göra mer än det formellt förväntade

  Författare :Helen Stockhult; Jonas Gerdin; Owe L. Johansson; Gun Abrahamsson; Stefan Tengblad; Handelshögskolan vid Örebro Universitet Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; organizational citizenship behavior; responsibility; employees; employeeship; dialogue; social structure; social rules; interaction; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : During the past years, interest in people’s willingness to take responsibility has increased. Earlier research has discussed this phenomenon varyingly and today a number of concepts in the literature discuss the proactive and responsible role of the employee. One of these concepts is Organizational Citizenship Behavior (OCB). LÄS MER