Sökning: "Stefan Tengblad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stefan Tengblad.

  1. 1. Chefsförsörjning- Mötet mellan motstridiga ideal

    Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

    Författare :Stefan Tengblad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER