Sökning: "Stefan Rimm"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Stefan Rimm.

 1. 1. Vältalighet och mannafostran retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807

  Detta är en avhandling från Uppsala : Stefan Rimm

  Författare :Stefan Rimm; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; history of education; history of rhetoric; curriculum history; curriculum studies; rhetoric instruction; school rhetoric; trivium; virtue; citizenship; masculinities; gender history; utbildningshistoria; retorikhistoria; läroplanshistoria; läroplansteori; retorikundervisning; skolretorik; trivium; dygd; medborgarskap; maskuliniteter; genushistoria;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to explore the connections between rhetoric and civic and moral education. In the Latin schools (trivial schools, cathedral schools, and gymnasiums) in eighteenth-century Sweden, rhetoric still had a prominent position. LÄS MER

 2. 2. The importance of maturation factors in 30S ribosomal subunit assembly

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi

  Författare :Stefan Nord; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ribosome; 30S; rRNA; RimP; RbfA; C23U; rpsE; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The assembly of the ribosome is a complex process that needs to be highly efficient to support maximum growth. Although the individual subunits of the ribosome can be reconstituted in vitro, such a reaction is inefficient in comparison to the assembly rate in vivo. LÄS MER