Sökning: "Stefan Mårtensson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stefan Mårtensson.

  1. 1. Svenska offpistskidåkares förutsättningar att hantera lavinfara Individuella och kontextuella faktorers påverkan på risktagandet

    Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

    Författare :Stefan Mårtensson; Luleå tekniska universitet.; [2014]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Soil Mechanics; Geoteknik;

    Sammanfattning : Every winter die statistically, two to three Swedes in avalanche accidents. Approximately eight out of ten are killed abroad even though only one out of eight Swedes skis outside Sweden. Swedes seem to die in a greater extent than other nationalities abroad. LÄS MER