Sökning: "Stefan Karlsson"

Visar resultat 6 - 10 av 12 avhandlingar innehållade orden Stefan Karlsson.

 1. 6. Influence of hydrochemical parameters on the mobility and redistribution of metals from a mine waste deposit

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Stefan Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of the research presented in this thesis has been to combine theoretical and empirical methods to describe chemical attenuation of trace metals (i.e. Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn) in a polluted watershed. It was possible to elucidate the major mechanisms by using the naturalvariations of chemical composition of the system. LÄS MER

 2. 7. Ion exchange processes on float glass surfaces

  Detta är en avhandling från Växjö : School of Engineering, Linnaeus University

  Författare :Stefan Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Glasteknologi; Glass Technology;

  Sammanfattning : Glass can be strengthened by ion exchange and this process is presently used inspecial applications e.g. aircraft windshields, displays and spectacle lenses allowinga higher production cost. LÄS MER

 3. 8. Modification of Float Glass Surfaces by Ion Exchange

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Stefan Karlsson; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ion exchange; float glass; surface modification; surface colour; flexural strength; Glasteknologi; Glass Technology;

  Sammanfattning : Glass is a common material in each person’s life, e.g. drinking vessels, windows, displays, insulation and optical fibres. By modifying the glass surface it is possible to change the performance of the entire glass object, generally known as Surface Engineering. LÄS MER

 4. 9. Topics on cubic hypersurfaces

  Detta är en avhandling från Matematik och Datavetenskap GU/CTH

  Författare :Stefan Karlsson; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Naturvetenskap; Natural sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Evaluating credal set theory as a belief framework in high-level information fusion for automated decision-making

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Alexander Karlsson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; Technology; High-level information fusion; belief framework; credal set theory; Bayesian theory; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Computer and Systems Science; Datalogi;

  Sammanfattning : Högnivåfusion är ett forskningsområde där man studerar metoder för att uppnå en övergripande situationsförståelse för någon miljö av intresse. Syftet med högnivåfusion är att tillhandahålla ett effektivt beslutstöd for mänskligt eller automatiskt beslutsfattande. LÄS MER