Sökning: "Stefan Ekman"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Stefan Ekman.

 1. 1. Writing Worlds, Reading Landscapes : An Exploration of Settings in Fantasy

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Stefan Ekman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Robert Jordan; Steven R. Donaldson; Lisa Goldstein; Tim Powers; Patricia McKillip; China Miéville; Charles de Lint; Terry Pratchett; Robert Holdstock; Garth Nix; Charles Vess; Neil Gaiman; Steven Brust; J.R.R. Tolkien; maps in fantasy; fantasy; ecocriticism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fantasygenrens många främmande och fantastiska platser ger inte bara handlingen en exotisk kuliss utan är tätt knutna till hur berättelserna är uppbyggda. I Stefan Ekmans doktorsavhandling Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy visas hur miljön i fantasy är lika viktig som persongalleriet och intrigen. LÄS MER

 2. 2. The corticolous and lignicolous species of Bacidia and Bacidina in North America

  Detta är en avhandling från Systematic Botany

  Författare :Stefan Ekman; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Systematisk botanik; chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants; Systematic botany; taxonomy; morphology; Toniniopsis; Psorella; Ophioparma; Ropalospora; Pachyphiale; Lecania; Herteliana; Fellhanera; Byssoloma; conidia; pigments; phytogeography; ecology; North America; lichens; Lecanorales; Bacidia; Bacidina; morfologi; taxonomi; kemotaxonomi; Växters fysiologi inte kärlväxter .;

  Sammanfattning : This is a taxonomic revision of the corticolous and lignicolous taxa of the genera Bacidia and Bacidina (Lecanoraceae, Lecanorales, lichenized Ascomycotina) in the continental United States and Canada. Twenty-seven species of Bacidia (one of which is divided into two subspecies) and twelve species of Bacidina are recognized. LÄS MER

 3. 3. "I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår" Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Proprius Förlag

  Författare :Stefan Ekman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER