Sökning: "Staphylococcus auereus"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Staphylococcus auereus.

 1. 1. Diversity of Skin Infections

  Detta är en avhandling från Avd för medicinsk mikrobiologi

  Författare :Johanna Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human papillomavirus; high-throughput sequencing; Staphylococcus auereus; multiple displacement amplification; non melanoma skin cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är väl känt att infektioner kan orsaka eller medverka till utveckling av vissa former av cancer hos människan. Cirka 20% av den globala cancerincidensen orsakas av infektioner. Patienter med nedsatt immunförsvar har en ökad förekomst av ett flertal virus-orsakade cancerformer, t.ex. LÄS MER

 2. 2. Rules of engagement - Regulation of complement response in tissue

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Anas Haider Abu-Humaidan; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Complement system; Complement activation; Complement regulation; terminal complement complex; Staphylococcus auereus; atopic dermatitis; head and neck cancer; epidermal growth factor receptor; EGFR;

  Sammanfattning : Always in motion and probing for danger, complement proteins are found in every space and notch of the body. Their omnipresence combined with an ability to wreak havoc when activated, mandates a strong leash! The how, when, and where to unleash or constrain the complement response remain partly answered questions, despite the significant progress made in the field in the past 100 years. LÄS MER