Sökning: "Stärkt pedagogiskt ledarskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stärkt pedagogiskt ledarskap.

  1. 1. Stärkt pedagogiskt ledarskap : Rektorer granskar sin egen praktik

    Författare :Anette Forssten Seiser; Anders Arnqvist; Åsa Söderström; Michael Uljens; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

    Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER