Sökning: "Srdjan Kostic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Srdjan Kostic.

  1. 1. Aspects on the Diagnosis and Treatment of Patients with Achalasia

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Srdjan Kostic; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Achalasia; TBS; Balloon Dilatation; Laparoscopic Myotomy; Treatment failure; Quality of life; Health Economic Evaluation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER