Sökning: "Språk och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 4039 avhandlingar innehållade orden Språk och litteratur.

 1. 1. ”Kalla mig inte mamsell!” : En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Författare :Marcus Axelsson; Ulla Börestam; Yvonne Lindqvist; Cecilia Alvstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; translation; Scandinavia; Descriptive Translation Studies; culture-specific elements; translation strategies; Bourdieu; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt (Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating culture-specific elements from French and English. LÄS MER

 2. 2. ”Det här är ju dött tåg liksom…” : en studie av metaforer för ROMANTISK KÄRLEK i talad svenska

  Författare :Per Boström; Ann-Catrine Edlund; Marlene Johansson Falck; Ekberg Lena; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor; ROMANTIC LOVE; Spoken Swedish; Metaphor identification; Discourse dynamic metaphor research; Conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; Cultural model; Focus group research; language studies; språkvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the metaphorization of ROMANTIC LOVE in spoken Swedish. The study is based on 4 semi-structured focus group conversations with participants in two age groups; 24–33 and 50–54. A Swedish short film and questions related to the film were used as stimuli for the conversations. LÄS MER

 3. 3. Språk och rasism : Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Författare :Karin Hagren Idevall; Anna-Malin Karlsson; Lena Lind Palicki; Lann Hornscheidt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; actor-network theory; banal nationalism; comments sections; discourse analysis; discrimination; internet; language and racism; political discourse; privileging; public debate; whiteness; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. LÄS MER

 4. 4. Input och output : Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser

  Författare :Christian Waldmann; Christer Platzack; Marit Westergaard; tolkning i offentlig sektor och översättning danska och isländska Avdelningen för svenska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; språkinlärning; input; syntaktiska ledtrådar; frekvens; funktionella kategorier; ordföljd; verbplacering; verbflyttning; subjunktion; huvudsats; bisats; V2; Svenska språket Nordiska språk; Swedish; syntactic cues; input; frequency; functional categories; word order; verb placement; verb movement; complementizers; main clauses; embedded clauses; verb second; language acquisition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient : En språklig och samtalsanalytisk undersökning

  Författare :Ulla Melander Marttala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER