Sökning: "Språk och litteratur Språkstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 1548 avhandlingar innehållade orden Språk och litteratur Språkstudier.

 1. 1. ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Marcus Axelsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; translation; Scandinavia; Descriptive Translation Studies; culture-specific elements; translation strategies; Bourdieu; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt (Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating culture-specific elements from French and English. LÄS MER

 2. 2. Ris, skäver och skärva Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Asbjörg Westum; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; Scandinavian languages; Swedish dialects; cognitive semantics; folk categoriza¬tion of illnesses; Idealized Cognitive Models; radial structure; concentrating structure; folk etiology; word formation; Kognitiv semantik; folklig kategorisering av sjukdomar; folklig sjukdomssyn; ordbildning; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : In Swedish dialects we find the terms ris,skäver and skärva referring to illnesses in children. The words are also parts of various compounds which refer to variants of the illnesses. The terms are linguistic expressions denoting two folk categories of illnesses, RIS and SKÄVER/SKÄRVA. LÄS MER

 3. 3. Språk och rasism Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karin Hagren Idevall; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; actor-network theory; banal nationalism; comments sections; discourse analysis; discrimination; internet; language and racism; political discourse; privileging; public debate; whiteness; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. LÄS MER

 4. 4. Gespräche in einer Krise Analyse von Telefonaten mit einem RAF-Mitglied während der Okkupation der westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Language Studies, Umeå university

  Författare :Gregor von der Heiden; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis; telephone calls; conversation analysis; pragmatics; linguistics; verbal interaction; negotiation; Red Army Faction; Baader-Meinhof; terrorism; RAF; Swedish history; political violence; West German history; occupation; Krise; Telefongespräche; Gesprächsanalyse; Sprachwissenschaft; verbale Interaktion; Verhandlung; Rote Armee Fraktion; Baader-Meinhoff; Terrorismus; Linksterrorismus; Deutsche Geschichte; Schwedische Geschickte; Okkupation; kris; telefonsamtal; samtalsanalys; lingvistik; verbal interaktion; förhandling; Röda Armé-fraktion; RAF; Baader-Meinhof; terrorism; vänsterterrorism; tyska historia; svensk historia; ockupation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Empirical conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Empirisk konfliktforskning; Linguistics; lingvistik; tyska; German; historia; History;

  Sammanfattning : When crises develop, people are confronted with difficulties beyond those experienced in normal everyday activities.  Due to the perceived threats inherent to such situations, familiar behaviors may prove ineffective, and such attempts can pose dangerous and unpredictable risks. LÄS MER

 5. 5. Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient En språklig och samtalsanalytisk undersökning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Ulla Melander Marttala; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER