Sökning: "Sport for Development and Peace"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sport for Development and Peace.

  1. 1. En vandring längs välviljans väg : en studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien

    Författare :Niklas Hafen; Josef Fahlén; Malmö högskola; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fotboll; Utveckling; Integration; Fred; Hälsa; Jämställdhet; HIV AIDS; Millenniedeklarationen; Agenda2030; Internationellt utvecklingsarbete; CSR; Idrott; Sport for Development and Peace; Idrottsvetenskap; Sport Science;

    Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to analyze Sport for Development and Peace (SDP) initiatives from the initiators, sponsors and donor’s perspective through the Scandinavian examples LdB FC For Life in South Africa and Open Fun Football Schools in Moldova. On this basis, it seeks to explore the relationship between rhetoric and practice surrounding both projects. LÄS MER