Sökning: "Split-Hopkinson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Split-Hopkinson.

 1. 1. A Method for Dispersive Split Hopkinson Pressure Bar Analysis Applied to High Strain Rate Testing of Spruce Wood

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Svante Widehammar; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials science; split Hopkinson; wave propagation; dispersion; Hamilton s principle; strain rate; calibration; spruce; wood; Materialvetenskap; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära; Technical Physics;

  Sammanfattning : En metod för dispersiv analys av försök med delad hopkinsonstång tillämpad på provning av granved vid hög töjningshastighetSyftet var att etablera en metod för att studera sambandet mellan spänning och töjning för granved vid hög töjningshastighet. Detta åstadkoms genom att anpassa och något vidareutveckla tekniken med delad hopkinsonstång ("Split Hopkinson Pressure Bar", SHPB). LÄS MER

 2. 2. High strain rate deformation of Alloy 718

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joakim Johansson; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Split-Hopkinson; Alloy 718; Johnson-Cook;

  Sammanfattning : Alloy 718 is a high temperature alloy, used where high temperature strength or oxidation resistance is required. As the alloy is precipitate heat treatable it is possible to have a large variety of strength depending on microstructure. LÄS MER

 3. 3. High strain rate deformation of Alloy 718, Influence of Microstructure on Mechanical Properties

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joakim Johansson; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Alloy 718; Adiabatic shear localisation; Split-Hopkinson; Johnson-Cook;

  Sammanfattning : Alloy 718 is a high temperature alloy, used where high temperature strength or oxidation resistance is required. As the alloy is precipitate heat treatable, it is possible to have a large variety of deformation and mechanical properties depending on microstructure. LÄS MER

 4. 4. High strain-rate experiments using high-speed photography

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jörgen Kajberg; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hållfasthetslära; Solid Mechanics;

  Sammanfattning : In many technical processes, material is deformed under conditions that contain high strain rates. Examples of such processes are collisions, impact, penetration, metal forming and crack propagation. Constitutive models including viscoplasticity have been proposed for these kinds of situations. LÄS MER

 5. 5. Displacement field measurement using digital speckle photography for characterisation of materials subjected to large deformations and high strain rates

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jörgen Kajberg; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hållfasthetslära; Solid Mechanics;

  Sammanfattning : In many technical processes, material is deformed under conditions involving large deformations (strains) and/or high strain rates. Examples of such processes are collisions, impact, penetration, metal forming, powder compaction and crack propagation. LÄS MER