Sökning: "Spin diffusion"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden Spin diffusion.

 1. 1. Nuclear Magnetic Resonance for Diffusion Imaging Development and evaluation of spin-echo-based pulse sequences for in vivo studies of water self-diffusion

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Sara Brockstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; perfusion fraction; electrocardiographic triggering; segmented EPI SEPI ; echo-planar imaging EPI ; fast spin-echo FSE ; spin-echo SE ; navigator echoes; phase corrections; diffusion; Magnetic resonance; MRI; ischaemic stroke; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : The interest in diffusion imaging with nuclear magnetic resonance techniques has increased during the last few years. The main reason is the possibility of early diagnosis of acute ischaemic stroke, at a time when conventional MR techniques and computerised tomography fail. LÄS MER

 2. 2. NMR diffusion studies on lyotropic liquid crystalline systems

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Greger Orädd; Umeå universitet.; [1994]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Diffusion; pulsed field gradient; liquid crystalline systems; lipid lateral diffusion; cubic phases; peptide-lipid interactions; hydrophobic mismatch; permeability;

  Sammanfattning : The pulsed field gradient fourier transform nuclear magnetic resonance (PFG-FTNMR) method to measure translational diffusion coefficients in multicomponent systems has been applied to amphiphilic molecules forming liquid crystalline phases.By analyzing the concentration dependence of the diffusion coefficients of water and amphiphile in a micellar system of N,N-dimethyldodecy lamine oxide (DDAO) in water it was possible to conclude that the micelles formed were polydisperse in size and shape. LÄS MER

 3. 3. Diffusion MRI of Small Ischemic Brain Lesions: Technical aspects, clinical experiences and diagnostic criteria

  Detta är en avhandling från Department of Diagnostic Radiology, Lund University

  Författare :Bo Geijer; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; Clinical physics; Metastasis; ADC; b; Infarct; MRI; Ischemia; Diffusion-Weighted; Diffusion; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledning: Stroke är en av de största folksjukdomarna. En patient med akut stroke behöver medicinsk omhändertagande vid en vårdenhet med specialkunskap. För att så tidigt som möjligt kunna planera omhändertagande och ta ställning till behandling är tillförlitlig diagnostik i akutskedet viktig. LÄS MER

 4. 4. Superdiffusive Spin Transport and Ultrafast Magnetization Dynamics Femtosecond spin transport as the route to ultrafast spintronics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marco Battiato; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ultrafast magnetisation dynamics; anomalous diffusion; femtosecond dynamics; magnetism; Materialvetenskap; Materials Science;

  Sammanfattning : The debate over the origin of the ultrafast demagnetization has been intensively active for the past 16 years. Several microscopic mechanisms have been proposed but none has managed so far to provide direct and incontrovertible evidences of their validity. LÄS MER

 5. 5. WAVELET NOISE REDUCTION AND VASCULAR WATER TRANSPORT MODELLING : APPLICATIONS TO DIFFUSION AND PERFUSION MRI

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Adnan Bibic; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cerebral blood flow; perfusion; diffusion; arterial spin labelling; wavelets; filtering; denoising; blood-brain barrier; permeability; Fysicumarkivet A:2018:Bibic;

  Sammanfattning : Avbildning med hjälp av magnetresonans (MR) är en teknik som används i klinisk diagnostik för att upptäcka och karakterisera en rad sjukdomstillstånd. Metoden baseras på en kombination av statiskt magnetfält, magnetfältsgradienter och pulsade radiofrekventa elektromagnetiska fält i en magnetkamera för avbildning av form och struktur (morfologi) samt vissa funktioner hos olika organ i kroppen. LÄS MER