Sökning: "Specialundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet Specialundervisning.

 1. 1. Det sinnesslöa skolbarnet : Undervisning tvång och medborgarskap 1925-1954

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Judith Areschoug; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feeble-minded; Mental deficiency; Special education; Institution; Sterilization; History of Children and Childhood; Parents; Welfare State; barn; specialundervisning; välfärdsstat; institutioner; föräldrar; sterilisering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In 1944 special compulsory schooling for feeble-minded children was introduced in Sweden. This meant that these children could no longer be taught in ordinary elementary school classes. Instead they now had to be transferred to schools for the feeble-minded. LÄS MER

 2. 2. "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt " Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet,Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Bygdeson-Larsson; Gun-Marie Frånberg; Eva Alerby; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The dimension of social interaction in pre-school; Resilient educational environment; Teacher-child interaction; Peer play and interaction; Mentalizing; Intersubjectivity; Activity system; Professional development; Special needs education; Samspelsdimensionen i förskolan; Resilient samspelsmiljö; Lärar-barn samspel; Barns lek och samspel; Mentalisering; Intersubjektivitet; Verksamhetssystem Professionsutveckling; Specialundervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of the Educational Process Reflection (EPR) studies has been to develop a better understanding concerning interaction between adults and children and the conditions for children’s peer play and interaction within the pre-school arena. The ultimate goal of the present study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the dimension of social interaction between practitioners and children and between children, in order to consciously create a more healthy and inclusive experience for all children and especially for children at risk. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagoger - nybyggare i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förlag

  Författare :Audrey Malmgren Hansen; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Specialundervisning; Speciallärare; Sverige; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En skola för eller med alla : en kommuns arbete för att nå sina mål

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Inga-Lill Matson; Jane Brodin; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningsmål; Specialundervisning; Särskolan; Integrerad undervisning för personer med funktionsnedsättning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Special needs education in Nicaragua : a study of the prevalence of children with disabilities in primary schools and the factors affecting their successful participation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Gary Miron; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Specialundervisning; Nicaragua;

  Sammanfattning : .... LÄS MER