Sökning: "Speciallärare"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Speciallärare.

 1. 1. Specialpedagoger - nybyggare i skolan

  Författare :Audrey Malmgren Hansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Specialundervisning; Speciallärare; Sverige; Specialpedagoger;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Traditions and Challenges : Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Alan Dyson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om specialpedagogiska insatser : aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv

  Författare :Dennis Groth; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera elever och speciallärares uppfattningars om de riktade åtgärderna inom den specialpedagogiska verksamheten. Konkret så har det handlat om att utröna det som elever och speciallärare uppfattar som meningsskapande i den specialpedagogiska verksamheten med avseende på självbild, självvärdering och lärande. LÄS MER

 4. 4. The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk : Inclusion as a topic when students talk about learning and teaching in mathematics

  Författare :Helena Roos; Despina Potari; Hanna Palmér; Nùria Planas; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inclusion in mathematics; discourse analysis; students meaning s ; Matematikens didaktik; Mathematics education; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis contributes to research and practice within the field of special education in mathematics with more knowledge about, and an understanding of, students´ meaning(s) of inclusion in mathematics education. Three research questions guide the study: What meaning(s) is/are ascribed, and how is inclusion used, in mathematics education research? What meaning(s) do the students ascribe to inclusion in mathematics learning and teaching? And what frames students´ meaning(s) of inclusion in mathematics learning and teaching?The first part of this study began with a systematic literature review on the notion of inclusion in mathematics education research, and the search resulted in 1,296 research studies. LÄS MER