Sökning: "Special didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden Special didactics.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Traditions and Challenges Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER

 3. 3. Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Beniamin Knutsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum; education; didactics; global education; development cooperation; globalization; sustainable development; Policy for Global Development;

  Sammanfattning : In the last decade there has been an avalanche of policies and political rhetoric worldwide, stressing the importance of equitable and sustainable global development. The Swedish Government’s response has been the inception of a coherent Policy for Global Development (PGD). LÄS MER

 4. 4. På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunilla Sandberg; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik; first grade; literacy; preschool-class; special needs education; transition;

  Sammanfattning : The start of school is an important period in life. For some children, it is critical and affects their first time in school. It might have great importance for their learning and well-being. LÄS MER

 5. 5. Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helen Winzell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; Swedish teacher; prospective teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing;

  Sammanfattning : The teaching of writing is a central task for teachers of Swedish and it is a complex activity which requires knowledge of different areas such as language, communication, and text. The aim of this licentiate’s dissertation is to investigate when and how the knowledge needed for the teaching of writing is developed in teacher education as well as during the first years of teaching. LÄS MER