Sökning: "Space"

Visar resultat 6 - 10 av 3979 avhandlingar innehållade ordet Space.

 1. 6. The importance of waves in space plasmas Examples from the auroral region and the magnetopause

  Detta är en avhandling från Umeå : Fysik

  Författare :Gabriella Stenberg; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Space and plasma physics; Plasma waves; magnetospheric physics; magnetopause; auroral region; wave distribution function; space exploration; reconnection; current tubes; Rymd- och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik; rymdfysik; Space Physics;

  Sammanfattning : This thesis discusses the reasons for space exploration and space science. Space plasma physics is identified as an essential building block to understand the space environment and it is argued that observation and analysis of space plasma waves is an important approach.Space plasma waves are the main actors in many important processes. LÄS MER

 2. 7. Communication space Spatial design in manufacturing industry

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 3. 8. Magnetoresistance and Space Micro- and Nanofeature Sensors Designed, Manufactured and Evaluated for Space Magnetic Field Investigations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Persson; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tunneling Magnetoresistance; Planar Hall effect; Magnetic tunnel junction; Magnetometer; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; TECHNOLOGY Engineering physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik; Teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik; Engineering Science with specialization in Microsystems Technology;

  Sammanfattning : In recent years, the interest for miniaturization of spaceborne instruments and subsystems has increased steadily, as this enables development of small and lightweight satellite classes as well as more versatile payloads on traditional spacecraft.In essence, this thesis work is an investigation of the applicability of magnetoresistive technology to a magnetometer intended for space. LÄS MER

 4. 9. Space in motion the art of activating space in-between

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Monica Sand; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; in-between; dispersed production; producer observer; bridge; swing; penelope; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : As a contribution to the emerging field of practice-based research in the arts, this thesis aims to activate space, experience and the concept in-between. As the in-between cannot be defined ahead of the rhythmic process it carries out and of which it is a part – a rhythm inherent in the city itself and in knowledge production – it is necessary to produce rhythmic relations between bodies, sites and concepts. LÄS MER

 5. 10. Short Proofs May Be Spacious Understanding Space in Resolution

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jakob Nordström; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; resolution; space; length; width; separation; lower bound; pebble game; pebbling formula; Beviskomplexitet; resolution; minne; längd; bredd; separation; undre gräns; pebblingspel; pebblingformel; MATHEMATICS Applied mathematics Theoretical computer science; MATEMATIK Tillämpad matematik Teoretisk datalogi;

  Sammanfattning : Om man ser på de bästa nu kända algoritmerna för att avgöra satisfierbarhet hos logiska formler så är de allra flesta baserade på den så kallade DPLL-metoden utökad med klausulinlärning. De två viktigaste gränssättande faktorerna för sådana algoritmer är hur mycket tid och minne de använder, och att förstå sig på detta är därför en fråga som har stor praktisk betydelse. LÄS MER