Sökning: "Space and plasma physics"

Visar resultat 1 - 5 av 191 avhandlingar innehållade orden Space and plasma physics.

 1. 1. Space Plasma Dynamics Instabilities, Coherent Vortices and Covariant Parametrization

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Sundkvist; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Space and plasma physics; space physics; plasma; instabilities; turbulence; coherent structures; vortex; self-organization; magnetosphere; waves; electromagnetism; covariant; space instrumentation; Rymd- och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik;

  Sammanfattning : The magnetospheric cusps are two funnel-like regions of Earth's magnetosphere where solar wind plasma can have direct access to the ionosphere. The cusps are very dynamic regions where wave-particle interactions continuously take place and redistribute energy among different particle populations. LÄS MER

 2. 2. Solitary waves and enhanced incoherent scatter ion lines

  Detta är en avhandling från Kiruna : Institutet för rymdfysik, Umeå universitet

  Författare :Jonas Ekeberg; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; plasma waves and instabilities; nonlinear phenomena; solitons and solitary waves; ionosphere; Sun: corona; incoherent scatter radar; MHD; plasmavågor och instabiliteter; ickelinjära fenomen; solitoner och solitära vågor; jonosfär; solen: korona; inkoherent spridningsradar; MHD; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Non-linear dynamics; chaos; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Icke-linjär dynamik; kaos; fysik; Physics; rymd- och plasmafysik; Space and Plasma Physics;

  Sammanfattning : This thesis addresses solitary waves and their significance for auroral particle acceleration, coronal heating and incoherent scatter radar spectra. Solitary waves are formed due to a balance of nonlinear and dispersive effects. LÄS MER

 3. 3. Theoretical Atomic Spectroscopy of Earthbound and Stellar Plasma

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Författare :Jon Grumer; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atomstruktur; atomära processer; elektronkorrelation; plasmaspektroskopi; magnetfält; hyperfinstruktur; solkoronan; rymdväder; förekomst av grundämnen i stjärnor; datorsimuleringar; Zeemaneffekt; relativistiska effekter; atomic structure; atomic processes; computer simulation; electron correlation; relativistic atomic theory; plasma spectroscopy; Zeeman effect; magnetic fields; hyperfine structure; solar corona; space weather; stellar abundances; Fysicumarkivet A:2016:Grumer;

  Sammanfattning : Ljus är verkligen fantastiskt. Det kan ge oss känslomässiga upplevelser, som när det faller genom en trädkrona i en skog eller vid en blodröd fullmåne, men det gör det också möjligt för oss att uppfatta och förstå vår omgivning. LÄS MER

 4. 4. Waves in space plasmas Lower hybrid cavities and simple-pole distribution functions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Tjulin; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Space and plasma physics; space physics; plasma; waves; dispersion relations; lower hybrid cavities; Cluster; magnetosphere; Rymd- och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik;

  Sammanfattning : Waves are a fundamental feature in many parts of physics, since they transport energy without transporting matter. This is the case also in space physics. Waves are responsible for energy transport both between different parts of space and between different particles in the space plasma. LÄS MER

 5. 5. The importance of waves in space plasmas Examples from the auroral region and the magnetopause

  Detta är en avhandling från Umeå : Fysik

  Författare :Gabriella Stenberg; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Space and plasma physics; Plasma waves; magnetospheric physics; magnetopause; auroral region; wave distribution function; space exploration; reconnection; current tubes; Rymd- och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik; rymdfysik; Space Physics;

  Sammanfattning : This thesis discusses the reasons for space exploration and space science. Space plasma physics is identified as an essential building block to understand the space environment and it is argued that observation and analysis of space plasma waves is an important approach.Space plasma waves are the main actors in many important processes. LÄS MER