Sökning: "Sonny Larsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sonny Larsson.

 1. 1. Phytochemistry and phylogeny

  Författare :Sonny Larsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mistletoes and Thionins as Selection Models in Natural Products Drug Discovery

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sonny Larsson; Anders Backlund; Lars Bohlin; Peter J. Houghton; [2007]
  Nyckelord :Pharmacognosy; drug discovery; mistletoe; phylogeny; cytotoxic peptides; Santalales; Farmakognosi;

  Sammanfattning : The process of drug discovery from natural products starts with the selection of study object. In this project recent knowledge and methods are incorporated to investigate the process of such selection for pharmacognostic investigations. LÄS MER