Sökning: "Sonal Pendharkar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sonal Pendharkar.

  1. 1. Lactobacillus based treatment of vaginal infections

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Laboratory Medicine

    Författare :Sonal Pendharkar; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : The vaginal microbiota (VMB) is a complex and delicate balance between different bacterial species and is normally dominated by Lactobacillus species. Under the effect of hormonal changes, behavioral or sexual activity VMB could lose this balance resulting in diseases. LÄS MER