Sökning: "Solveig Olausson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Solveig Olausson.

 1. 1. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk ohälsa; behandling; livskvalitet; uppföljning; narrativ meto;

  Sammanfattning : I arbete I och II var syftet att undersöka hur unga vuxna definierade sina problem, vilken hjälp de önskade och vad som gjorde att de började i behandling. Sju kvinnor mellan 18 och 25 år intervjuades om när de sökte hjälp första gången. Arbete I innebar en beskrivande analys av vägen till behandling. LÄS MER

 2. 2. "när det gått så långt att jag nästan tog livet a mig" En kvalitativ undersökning om unga kvinnors väg till behandling

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk störning; behandling; narrativ metod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER